Comitet științific

COMITETUL ȘTIINȚIFIC AL CONGRESULUI SRNDBM 2023: